12.3.07

LYRIKVÄNNEN Nr.1 - 2007 / Ny regim
Lyrikvännen startades 1954

av Stig Carlson


och var under många år ett oansenligt men i seriösa litterära sammanhang tungt vägande blad...


Medlemsantalet i FIB:s Lyrikklubb (och därmed även tidskriftens upplaga) låg under många år kring 20.000-exemplars-strecket.


Efter Stig Carlsons död har Lyrikvännen och bokutgivningen frodats under skilda regimer, som kan värderas allt efter tycke och snille.


För egen del tycker jag det gick utför med bokutgivningen när man under en period gav ut dyra böcker i traditionell bokförlagsstil. Det var inte i Stig Carlsons (1920 - 1971) anda.


Lyrikvännen utges från och med nu av Jonas Ellerströms Förlag i Lund. Det är säkert alldeles utmärkt. Tråkigt bara att Stig Carlson överhuvudtaget inte nämns i de nya regenternas Ledare. Det hade han varit värd. Utan Stig Carlson mångåriga slitochsläp hade det inte funnits någon LYRIKVÄNNEN.


Stig Carlson dog för tidigt, som det brukar heta, femtioett år gammal.Han var den borne folkbildaren. Socialdemokrat men odogmatisk. Ungefär som våra dagars Göran Greider ofta i luven med partibossar och betongsocialister.


1966 hettade det till ordentligt mellan Carlson och Tage Erlander.Ur Moder Sveas vida kjolar skakades som vanligt fram ett antal skandaler, SÄPO (naturligtvis...), LAMCO, ÖB(!), Storfinansen (säg när den inte finns med på ett hörn, eller i centrum...), minister Kling, osv.


Under rubriken "Partivän!" skrev Carlson till Erlander bl.a. följande: "Jag skriver till Dig, inte i Din egenskap av statsminister (DET skulle vara djupt omoraliskt mot demokratin), men i Din egenskap av ordförande i det parti jag själv tillhört sedan jag var femton år. Och jag skriver till Dig, därför att jag är djupt oroad, besviken och fylld av häpnad över vad Du i PARTIETS namn tillåtit Dig under den senaste tiden." Därefter räknar Carlson upp de skandalar jag nämnt här ovan.Och fortsätter: "Du vet lika väl som jag och varenda medlem i vårt parti, att sådana saker i en SUND demokrati skulle leda till regeringskris eller näst intill. - - - Hur länge ämnar Du i PARTIETS namn (den ENDA funktion Du har) böja nacken för påtryckningar och förödmjukelser, Tror Du verkligen att Du 'regerar' i Partiets namn längre. Det finns gränser, även för det en uthärdlig svensk socialdemokrat kan svälja." Osv.


För övrigt rekommenderas läsning av Stig Carlsons diktsamling FOLKET I BILD, Norstedts 1965.


+


Information kring nya


LYRIKVÄNNEN


+


+

No comments: