17.5.10

Jacob (Jacobus) Balde SJ (1603-1668) : 3 dikter

'
'

JACOB (JACOBUS) BALDE SJ
1603 - 1668
3 DIKTER
Tolkningar: Bo I. Cavefors

TILL MARIA HIMMELSFÄRDSMÄSSA

Höga Visan 8: Vem är hon som kommer hit upp från öknen, stödd på sin vän?

Då, när Du hastig lämnade jorden
Och blev alla stjärnors stjärna, jungfru,
Olympens liljor böjde
Sina ryggar.

Skön sång ljöd när Du var framme och

I Himlen fröjdade man sig: vem är Hon,
Som genom mörka skogens törnesnår och
Dystra ödslighet

Uppstiger - en Gudinna? Hon strålar

Skönhet och mild glädje och blommors
Doft fyller luften när Hon vilar
Vid sin Son.

Under natten Månen söker Hennes mantels

Skydd, låter ljuset flöda över Stora Björn
När Arkturus bleknar och Orion
Sträcker vapen.

Himlafästets strålande uppenbarelse

Torkar morgondimmans tårar
När uppburrade, bland grenar gömda fåglar
Sjunger in den nya dagen.

När vid sådan sång Din Son lyfter

Upp Dig, överglänser Du allt vad
Icke Gud är och allt blir i Anden genom
Ditt väsen, gudomligt.

Kom: må en droppe från det ljuva

Havsdjup, ur vilket Du ändlöst
Dricker, falla ned till oss och trösta
Världens tårar.


AD D.VIRGINEM ASSUMPTAM IN EIUS PERVIGLIO

Quæ est ista, quæ ascendit de deserto deliciis affluens, innixa super dilectum suum? Cant 8.

Quo die terris properans relictis

Tota migrasti super astra Virgo,
Floribus stratum tibi tergus incur-
vavit Olympus.

Dulce te visa gradiente coeli
Carmen auditum resonare: Qualis
Ista per nigræ loca senta silvæ et
Horrida tesqua,

Qualis accendit Dea? Tota pulcra

Gaudiis gemmat liquidis suoque in-
nixa Dilecto volucreis per auras
Floribus halat!

Talis in seram, sua regna, noctem

Luna cum venit, tenuatur Arctos,
Pallet Arcturus positoque ferro
Languet Orion.

Tales electi speciosus oris

Phoebus Aurora lacrymante ridet,
Quando cristatis avibus coruscum
Mane precatur.

Inter has voceis magis elevata

Brachiis Nati superas id omne,
Quod Deus non est, animumque toto
Numine mergis.

Merge: dum dulci maris e profundo,

Quod superfusum bibis, una saltem
Gutta distillet lacrymasque nostri
Temperet orbis.


TILL SIMON LAVENDULA

Om det underbara i att magra med framgång

En sådan möda för att befrias

Från pinliga kroppen, Lavendula:
Lemmar tynar bort,
Kött lossnar från kotorna.

Dock önska mig lyckatill! Uttorkad

Trotsar jag fängelsets murar:
Ruiner återstår men
Snillets ljus slocknar.

Jag räds ej längre slaktare och marknadens

Fläskförsäljare eller oxprutandet;
Oåtkomlig för krämare,
Ointressant för brasilianare 1).

Icke mer ett kreatur vandrar min själ

Till Himlens flammande planet;
Likt Maias 2) son
Söker jag Gudarnas skugga.

Nu, nu är jag fri (Farväl, sjuka värld)
Och benådad (Farväl du orena
Kropp, farväl ni
Övergödda) - jag dunstar!

Jacob Balde, som var lång och mycket mager och sjuklig, publicerade 1638 Agathyrsus, en komisk-retorisk lovsång till de magra människorna. Under sin tid i München startade Balde den berömda Congregation macilentorum, de "uttorkades orden", en sällskapsklubb med andliga sammankomster på programmet, där såväl Baldes ordensbröder som framstående Münchenherrar var medlemmar.


Med tyska parafraser gav Balde 1647 ut Agathyrsus Teutsch och 1648, som tröst för de övergödda, en Antagathyrsus sive apologia pinguium contra macros. Asketism, självironi och retoriskt leklynne flätas samman i dessa Baldes udda verksamheter.

1. Brasilianare: Balde menar: brasilianska slavhandlare.

2. Maias son : Hermes.


AD SIMONEM LAVENDULAM

Se in excolenda macie mirum in modum proficere

Tantæ molis erat denique corporis

Tota destitui mole, Lavendula:
Ipsos exuor artus,
Ipsis exuor ossibus.

O gratare mihi, iam penitus macer

Depono reliqui rudera carceris;
Paullum restat arenæ, et
Totus spiritus emico.

Nec porro lanios horreo nec forum,

In quo vænit adeps, vito boarium,
Securus licitantum
Nullis a Brasilis emar.

Nulla parte mei bellua flammeis

Mentem sideribus protinus inferam;
Ceu Maia satus inter
Umbras et Superos eo.

Iam iam liber io (terra putris vale)

Defæcatus io (congeries vale
Insincera: valete
Ventres) tollar in æthera.


TILL DET ROMERSKA RIKETS ÖRN

Du väktare av romarnas Zeus och hans

Tretaggade blixt, du Cæsars fågel:
Marschera med din kamprustade här mot
Pöbelns skaror;

Sveriges pack lockar till sig

Dödens ugglor 1), som vässar näbbarna.
Hela Himlen är omringad av
Fiendens trupper.

Tveka inte visa de berömda klorna;

Vapendån hörs från mörknande moln.
Himlen har åt dig skapat ett nytt
Farsalos 2), slagfält.

Marsch, jaga iväg Finlands 3) korpar,

Rensa landet Stymfalos 4) från hunner 3),
Strimla rövarna, mätta luften med
Lappar 3) i lumpor.

Kom åter till Wien som väntad segrare
Åtföljd av heliga fågelskaror 6)!
Mars fyller den Himmelska
Borgen med byte.

1. I den antika diktningen, enligt legender och folktro, är ugglan besatt av demoner, den är en häxornas fågel och när den hoar betyder det död.
2. Farsalos. En stad i grekiska Tessalien där den avgörande drabbningen mellan Cæsar och Pompeijus skedde år 48 f.Kr. Pompeijus förlorade slaget.
3. Finländare och samer utgjorde ett markant inslag i de svenska trupper som härjade på kontinenten. Med hunner avser författaren turkar.
4. Stymfalos. Forntida stad vid berget Kyllene i Arkadien.
5. Milviis: milvus = rovfåglar, dvs "rövare". Se: den latinska texten.

6. Författaren avser stymfaliska fåglar, stymfalider (se not 4). Man kan även tänka sig att författaren använder fåglarna som allegori för änglar.
7. Quirinalen, namnet på det fd kungapalatset och nuvarande presidentpalatset i Rom, Palazzo del Quirinale. Se: den latinska texten.


AD AQUILAM ROMANI IMPERII

Surge Romani Iovis et trisulci

Fulminis custos aviumque Cæsar:
Præliaturas acies minatur
Ala rebellis;

Vulturi Sueco sociant frequentes

Signa bubones acuuntque rostra.
Totus hostili legione circum
Texitur æther.

Stringe iam notos, neque differ, ungueis:

Arma concussa sonuere nube;
Sistit in cælo veterem tibi Phar-
salia campum.

Pelle Finlandos age, pelle corvos;

Ora Stymphali vacuetur Hunnis:
Milviis 5) ningat lacerisque Lappis
Fluctuet ær.

Victor optantem redeas Viennam

Alitum sacra comitante turma;
Impleat Mavors spoliis volantum
Castra Quiritum 7).

(Ang. noterna, se noterna under de svenska tolkningarna.)


Dikttolkningarna har tidigare publicerats, i olika sammanhang och versioner, i bland annat Ariel, Nya Argus och Paulus, som privattryck samt i min bok Tagelskjortan (Johan Hammarströms Bokförlag).

Mer Jacob Balde HÄR>>>

Copyright©Bo I. Cavefors 2010No comments: