28.4.10

BRAND - 1-maj-numret ute NU!

''
'

BRAND
ANARKISTISK TIDNING SEDAN 1898

1-maj-numret ute NU!

A4-format, 82 sidor, illustrerad i färg och s/v.
Pris: 50 kronor.
PlusGiro/Brand 478 24 80 - 0
ISSN 0284-9521

Ur redaktionens Brandtal:

"Hundratolv år på nacken. Brand är allt en seglivad tidning. Nu är vi tillbaka, i ett nytt format. När Brand startades av Socialdemokratiska partiet 1898 var visionen med tidningen att ha ett forum för att försvara de arbetskamper som fördes mot de borgerliga attackerna i media. Senare togs den över av Ungsocialisterna och har genom åren passerat olika cykler. Den gavs i perioder ut som veckotidning med som mest 60.000 läsare. När arbetarrörelsen splittrades i en parlamentarisk och en utomparlamentarisk del blev Brand det främsta språkröret för den utomparlamentariska delen...

- - -

Vår ambition är at förnya Brand, Vi vill ge ut en tidning där vi ger oss in i samhällsdebatten ur ett frihetligt underifrånperspektiv, nära knuten till de sociala kamper som pågår. Brand har en fantastisk historia. Vi vill bidra till den, föra vidare den radikalitet och det engagemang som den burit på i över hundra år, knyta an till traditionen inom den "andra" arbetarrörelsen. - - - "

Redaktör: Samira Ariadad

Ur innehållet i nr 1-2010:
Hanna Gustavsson : Barbarok flyttar hemifrån / Gustav Fridolin : Håll ögonen på makten / Valentina Martinez : Amora y anarquia / Mathias Wåg : Ce n'est cu'un debut / Osynliga kommittén : Det stundande upproret / osv osv, mm mm mm...

No comments: