19.2.10

Bobo Jök Fritihof Berglund / Kärlekens martyrer

'
'


Bild:
Bobo Jök Frithiof Berglund
Kärlekens Martyrer
'

Text:
Bo I. Cavefors
fn-soldater, nato-soldater, eu-soldater, svenska gossar i fredens och förbrödringens och det globala samhällets samarbetstjänst... den heterosexuella sperman förskräcker...

No comments: