25.11.09

Bobo Jök Fritihof Berglund / "cavefors actions..."
Bobo Jök Frithiof Berglund : " Cavefors actions..."

1. Suverän solitär
2. Mellan Gud och mig
3. Segrande Bo
4. Oklar seger
5. Svärdet
6. Pisksnärten
7. Välkommen främling
8. Mörkt rum, röd nektar
9. Ung man
10. Oscilation
11. Livremmen
12. Klinisk iakttagelse
13. Abraxas

Copyright©Bobo Jök Frithiof Berglund 2009

No comments: