1.8.09

Anna-Maria Ytterbom : Den andra diskussionen

Anna-Maria YtterbomDen andra diskussionen


Ur en kommande bok”(...) övervikt, kropp och skam.” (Åsa Beckman, Dagens Nyheter 29 november 2008.)


utöver detta inget
våld
därhemma
utsägbart nej inget
särskilt våld
och inte ens i
texter
skäms man devalvering hjässan
håret brinner
fläsk och blod och
öron
flisor slås ur huvud


”Att förhålla sig ekonomiskt till fettet är det som samhället skriker åt oss (...)” (Per Bergström, Kristianstadsbladet 15 november 2008.)


...


”Raderna (...) stötvis (...)” (Åsa Beckman, Dagens Nyheter 29 november 2008.)


men tyngden devalverar hjässan fiskafänge
inte sant men
här i kyligheten vätska
kylarvätskor mjölke stötande som övergången
fryser aldrig fast i fenor eller tankemönster
mellanmänskligt
våldsamt
tätt intill som nyttig oljehinna vill du ha
gör allt det
magra magrare en vinkning
nu
passerar du det övergödda”Vikt och veck – orden viker sig över varandra (...)” (Per Bergström, Kristianstadsbladet 15 november 2008.)


men vinkar åt sig service
parningslekarna är inte äkta
ingen produktion av
larver sporer protozoer
delning inuti
en sluten värld och mat och allt i uppslagsboken
som spelar tolkar detta
själv förtvivlan
nu familjeliv i plural våld
och våldsamheter våldsamt
genom orterna i handlingsmönstret


...


”(...) upplevelsen av den egna, överviktiga kroppen (...)” (Åsa Beckman, Dagens Nyheter 29 november 2008.)


drar oss ner till slut att veta
allt om
övertro förlora ingenting och vinn ett år
av kommentarer...


”(...) förmår mala ner språk, ideal, klassamhälle och framförallt kropp till något så laddat som (...)” (Per Bergström, Kristianstadsbladet 15 november 2008.)


man utesluter
försöker någon formulera
rättigheter kanske
i ett blodigt övergångstillstånd som smakade så gott”Den är totalt stigmatiserande.” (Åsa Beckman, Dagens Nyheter 29 november 2008.)
Anna-Maria Ytterbom har tidigare av trycket utgivit:
Hennes titellösa februari lägger vikt vid saker, OEI, editör 2008


Copyright©Författaren, c/o Bo I. Cavefors 2009

No comments: