13.12.09

Bo I. Cavefors : Naturens självklokhet vad gäller ståndare och anus...

Bo I. Cavefors:
''
Naturens självklokhet:
här handlar det inte om
ståndare
och pistill
utan om ståndare som öppnar käften
för
andras ståndare;
den pansrade soldaten skjuter
sperman rakt
in i hanblommans vidöppna anus
medan pistillen nere
till
höger
förgäves
öppnar sin mun för den i
stålpansaret
dolda phallosen.
'
'
'
Texten och bilden ingår i Stefan Hammaréns trilogi Första skarabéerboken, Största skarabéerboken samt Tredje generation skarabéerbok, vilka utkommer på Johan Hammarströms Bokförlag, Umeå 2010.

No comments: