9.3.09

Andrés Brink Pinto : Med Lenin på byrån

'
'
'
'
'
Andrés Brink Pinto
MED LENIN PÅ BYRÅN
'
Pluribus Förlag
ISBN 978-91-977875-0-5

En avhandling om normer kring klass, genus och sexualitet i den svenska kommunistiska rörelsen 1921-1939.

Den svenska kommunistiska rörelsen såg sig som en rörelse för arbetarklassen, något som återspeglas tydligt i rörelsens propaganda. I de veckotidningar partiet och ungdomsförbundet gav ut markerade man att det som förenade partimedlemmarna var deras gemensamma erfarenheter av klassamhället och deras glödande kommunistiska övertygelse. I de skönlitterära beskrivningarna av hur en medlem av arbetarklassen skulle agera är det dock övertydligt att det subjekt som skildrades återupprepade en rad normer som snarare anknöt till den borgerliga medelklassens värderingar även vad gällde homosexualitet.


No comments: