14.8.10

Måns Holst-Ekström "...som Italien" - roman

'


'

Måns Holst-Ekström

"...som Italien"

roman

Format: 200x120 mm
100 sidor
ISBN: 978-91-86690-09-0
Pris: 155 kronor

Beställ här>>>


"Det doftar av citron och oleander. Sol och skuggor rör sig över italienska landskap, städer och interiörer. Måns Holst-Ekström (född 1963)räds varken sorger eller förföriska förälskelser mellan män i denna kortroman. Texten - skör som Meissenporslin och hård som granit - är en homoerotismens höga visa samtidigt som författaren skapar impressionistiska bilder av skönhet, konst och förfall. I sann romantisk anda väjer han inte heller för det svåra i relationer: relationer till föräldrar, brusten vänskap."

Bo I. Cavefors

No comments: