6.5.09

SUBALTERN # 1 - 2009

'
'
'
'
'
'
'
'
RELEASE FÖR
SUBALTERN #1 2009

TEMA: MESSIANISM

Hanna Nordenhök läser Birgitta Trotzig, Friedrich Hölderlin och passager från Uppenbarelseboken.

Andrzej Tichy läser ur sin kritikerrosade roman Fält.

Mårten Björk föreläser om västerländsk eskatologi.

Musik av Gustav Mahler, Olivier Messiaen och J.S. Bach.


TORSDAG 14 MAJ 19.00,
LOFTET –
HEDMANSKA GÅRDEN, LILLA TORG

Arrangeras av Subaltern tillsammans med ABF.


Anna Achmatova har i en dikt skrivit att det ”kommande mognar i det förgångna / det förgångna pyr i vår samtid”. Man skulle kunna läsa dessa verser som ett precist uttryck för den messianska tidslighet som står i fokus för nummer #1 2009 av Subaltern. Messianismen är nämligen inriktad på framtiden men bestämd av samtiden och det förgångna. Under tusentals år har man i tider präglade av katastrof vänt sig mot det förgångna för att finna ett varsel om den kommande förlossningen. Den messianska idén aktualiseras var gång en outhärdlig livssituation föder ett hopp om Messias ankomst.

Men snarare än att rekonstruera en idéhistorisk exposé över messianismen erbjuder numret ett antal nedslag i dess politiska, teologiska, filosofiska, religiösa och poetologiska spänningsfält. Under senantiken och medeltiden fann kristna tänkare en profetia om Jesusbarnet i Vergilius’ fjärde eklog. Den judiske tänkaren Moses Maimonides såg Messias ankomst som ett återställande av Davids konungadöme. Hos Jacob Taubes, här för första gången presenterad och översatt till svenska, finner vi en samtida reflexion över messianismens fortvaro i en tid präglad av Guds död, medan Giorgio Agamben finner messianska rester i politiken och poesin. Dessutom presenterar numret den i Milano baserade arkitekten och konstnären Federico De Leonardis, vars verk kan ses just som en reflexion över den återstående tiden
.

Medverkande i numret:

Giorgio Agamben, Mårten Björk, Eric Cullhed, Elisabeth Hjorth, Anna Holmström, Rikard Johansson, Federico De Leonardis, Maimonides, Francesco Nappo, Gerschom Scholem, Gustav Sjöberg, Jayne Svenungsson, Jacob Taubes, Vergilius, Ola Wikander
.

No comments: