28.11.08

Pierre Gilly : Bombdiplomati / NY BOK

+Pierre Gilly
BOMBDIPLOMATI
Konsten att skapa en fiende

Verbal Förlag

182 s., hft.
ISBN 978-91-977495-0-3

Med debattboken BOMBDIPLOMATI anknyter Pierre Gilly till den goda traditionen från 1960- och 1970-talen att i bokform korrigera den politiskt manipulativa journalistiken i dagspress, radio och tv. Gilly har som utgångspunkt framför allt utvecklingen i Persien/Iran alltifrån Shahns tid till dagens teokrati. Men exemplen är otaliga om hur politiska och ekonomiska maktcentra (ofta samma sak) använder sig av manipulation för att "informera" journalister och tidningsägare till att återge, kommentera och "analysera" i önskad riktning i stället för att skriva sanningen utifrån egna iakttagelser och studier. Självständig journalistik och mot statsmakten självständiga tidningsutgivare är allt sällsynta företeelser. Istället handlar det om konsten att skapa en fiende och fiende är den stat, den politiske ledare som motsätter sig den allenarådande stormaktens intressen. Gilly refererar till nyliberalismens "tankesmedjor" som en pådrivande och inflytelsrik faktor i konsten att lära människor/läsare lära sig inse att de inte kan tänka själva.


Boken rekommenderas.

+

No comments: